Terörist Saldırı Sinyalleri

Saldırı öncesi belirtilerin tespit edilmesi, saldırganın yalnız olduğu ve göreceli olarak izole ve sakin bir ortamda daha kolay olabilir. Fakat bu tespitin binlerce kişinin bulunduğu kalabalık bir ortamda yapılması gerektiği düşünülürse; tespiti yapması gereken görevli kişilerin işi bir hayli zorlaşabilir. Bu durumu kolaylaştırmanın en önemli yolu, insan vücudunun nasıl işlediğini ve bu işleyişin çevresel faktörler ile etkileşim içerisinde bulunarak nasıl bir belirti ortaya çıkardığını anlamaktır.
Psikolojik Belirtiler: Ağır stres altındaki vücut, içgüdüsel bir tepkime olan “savaş ya da kaç” olgusu ile alakalı olan aşırı hormon salınımından dolayı duyusal sinir sistemini harekete geçirir. Duyusal sinir sistemi de böbreküstü bezleri uyararak, adrenalin ve noradrenalin içeren katekolamin salgılarının salınımını gerçekleştirir. Katekolamin isimli salgı ise; insan bedeninde yüksek seviyeli kalp atışı ve nefes alış verişine yol açar ve damarların daralması ile kasların gerilmesine sebep olur. Davranışlardan bağımsız ve istemsiz bir şekilde gerçekleşen bu dışavurum şu tepkimeleri de içinde barındırabilir;
 Aşırı terleme
 Hızlı ve kesik nefes alma
 Gözbebeklerinin büyümesi
 Burun deliklerinin genişlemesi
 Ellerin ya da dizlerin titremesi
 Yüzde kızarıklık
 Gerginlik
Bu belirtilen fiziksel tepkimelere ek olarak, saldırganların sergilediği ve gözlemlenebilir daha birçok saldırı öncesi belirti vardır. Bu belirtileri de Davranışsal Belirtiler olarak kategorize edebiliriz;
Göz Temasından Kaçınma: İnsan vücudu stres alındayken, aynı anda birden fazla görevi yerine getiremez. Kişi stres altındayken bir süreci tamamlamaya çalışıyorsa, göz temasından kaçınma kişinin asıl görevine odaklanmaya yardımcı olmaktadır.

Saldırı öncesi belirtilerin tespit edilmesi, saldırganın yalnız olduğu ve göreceli olarak izole ve sakin bir ortamda daha kolay olabilir. Fakat bu tespitin binlerce kişinin bulunduğu kalabalık bir ortamda yapılması gerektiği düşünülürse; tespiti yapması gereken görevli kişilerin işi bir hayli zorlaşabilir. Bu durumu kolaylaştırmanın en önemli yolu, insan vücudunun nasıl işlediğini ve bu işleyişin çevresel faktörler ile etkileşim içerisinde bulunarak nasıl bir belirti ortaya çıkardığını anlamaktır.
Psikolojik Belirtiler: Ağır stres altındaki vücut, içgüdüsel bir tepkime olan “savaş ya da kaç” olgusu ile alakalı olan aşırı hormon salınımından dolayı duyusal sinir sistemini harekete geçirir. Duyusal sinir sistemi de böbreküstü bezleri uyararak, adrenalin ve noradrenalin içeren katekolamin salgılarının salınımını gerçekleştirir. Katekolamin isimli salgı ise; insan bedeninde yüksek seviyeli kalp atışı ve nefes alış verişine yol açar ve damarların daralması ile kasların gerilmesine sebep olur. Davranışlardan bağımsız ve istemsiz bir şekilde gerçekleşen bu dışavurum şu tepkimeleri de içinde barındırabilir;
 Aşırı terleme
 Hızlı ve kesik nefes alma
 Gözbebeklerinin büyümesi
 Burun deliklerinin genişlemesi
 Ellerin ya da dizlerin titremesi
 Yüzde kızarıklık
 Gerginlik
Bu belirtilen fiziksel tepkimelere ek olarak, saldırganların sergilediği ve gözlemlenebilir daha birçok saldırı öncesi belirti vardır. Bu belirtileri de Davranışsal Belirtiler olarak kategorize edebiliriz;
Göz Temasından Kaçınma: İnsan vücudu stres alındayken, aynı anda birden fazla görevi yerine getiremez. Kişi stres altındayken bir süreci tamamlamaya çalışıyorsa, göz temasından kaçınma kişinin asıl görevine odaklanmaya yardımcı olmaktadır.

Dikkatin Odaklanması: Belirli bir hedefe ya da hedefin geniş bir kısmına sabitlenmek, saldırganın odaklanmış ve bozulmamış dikkatini ortaya çıkarmaktadır. Bu durum da saldırganın hedefini belirlediğinin ve saldırıyı gerçekleştirmek üzere olduğunun göstergesi olabilir.
Çevrenin Taranması: Paranoyakça ve agresifçe yapılan bir çevre taraması kişinin saldırıyı gerçekleştirmek üzere olduğunun göstergesi olabilir. Koordineli olarak hazırlanan bir saldırının baş aktörü, çevreyi kontrol ederek, güvenlik güçlerini kontrol ederek, olası tanıkları ve kaçış yollarını tarayarak kendisini açığa çıkaracaktır. Gerginlik ve bahsettiğimiz şekilde paranoyak bir dışavurum, güçlü bir saldırı öncesi göstergesidir.
Aleni Tehditler Savrulması: Sözlü olarak sarf edilen tehditler, saldırganın ruh halinin ve niyetinin çok net bir göstergesi olabilir. Durumun bu denli aşikar olması, var olan saldırı öncesi göstergesinin önemsenmemesine yol açmamalıdır.
Hedefin Gözlemlenmesi: Hedefin gözlemlenmesi, kelimenin tanımından başka bir anlama sahiptir. Bu terim literatürde saldırganın, saldırı öncesi kendini hedefi ile ilgili meşgul tutması olarak tanımlanmaktadır. Saldırgan genellikle, hedefinin yüzüyle daha da spesifik olarak çenesi, burnu, boğazı ve asıl hedefi olan diğer vücut parçalarını inceler. Eğer saldırganın hedefi silahlı bir bireyse, saldırgan bu gözlemi direkt olarak silah üzerinde yapacaktır. Silah üzerinde yaptığı gözlemler, silah hakkında duyduğu endişeyi ya da kendi faydasına kullanma niyetini gösterebilir. Bu tür gözlemlemeler, saldırganın saldırı öncesi değerlendirme yaptığının belirtisi olabilir.

Gizli İletişim Kurulması: Çeşitli jestler, ellerle yapılan ya da farklı şekilde yapılan işaretleşmeler, şifreli sözcükler ve şüpheli bir grup arasında kullanılan yabancı bir dil potansiyel bir koordineli saldırının göstergesi olabilir. Bu durum özellikle, kişilerin birlikte fakat fiziksel olarak mesafeli bir konumda yer aldığı anlarda daha kesin ve ihtiyatla yaklaşılması gereken bir hal almaktadır.

Yukarıda bahsettiğimiz saldırı öncesi belirtilerin tespit edilmesi ve doğru şekilde yorumlanması, belli ölçüde disiplin ve sağduyu gerektirir. Dolayısıyla, bu bağlamda yapılan gözlem pratikleri, kişilerin hareketlerinin ve niyetlerinin sorgulanması, detaylar üzerindeki hakimiyetinizi arttırarak bu tür tehlike habercilerinin tespitini yapmanızı daha kolay hale getirecektir

Kaynak: Michael W. Pukish /’Off The X’ Pro Tip: Pre-Attack Indicators