Güvenlik Riskini Azaltmanın Etkili Yolları

Teknolojinin hızla gelişen dünyasında, kurumların ve kişilerin güvenliğini sağlamanın en etkili yollarından bazıları, çalışanların yetenekleri ve müşteri hizmetleridir. Kurum içinde müşterilere karşı doğru davranışlarda bulunacak şekilde eğitilmiş personel, doğru teknolojiyle birleştiğinde, güvenlik riskini azaltmanın en iyi yollarından birini oluşturmaktadır.
GÖZLERİ DÖRT AÇMAK
Çalışanlar müşteriyle iletişime geçtiklerinde, bu durum iki amaca hizmet eder; Hem müşteriler kaliteli bir hizmetle karşılanırlar, hem de içlerindeki potansiyel suçlular, bireysel olarak kendileriyle ilgilenecek ve onları hemen unutmayacak olan çalışanlar tarafından karşılanacağının farkına varırlar.Kötü niyetli bir insanın isteyeceği son şey hatırlanmaktır. Bu tarz kapsamlı bir etkileşim sağlamanın en iyi yolu, her kurumun bunu temel davranış biçimi şeklinde benimsemesi ve eğitimlerle bu davranış biçiminin oturmasını sağlamasıdır. Çalışanlara, müşterilerin memnun kalacağı ve kötü niyetli kişilerin de fark edildiklerini hissedecekleri şekilde karşılama örnekleri gösterilmelidir. Örneğin, “Montunuzun rengi çok güzelmiş” cümlesi hem normal müşteriler için iltifat niteliğinde, hem de kötü niyetli insanlar için detaylı şekilde fark edildiklerini ve akılda kaldıklarını belli edecek nitelikte bir ifadedir.
ALAN KORUMASI
İç ve dış aydınlatma, temiz ve bakımlı bir bina, binanın sınırlarını belirleyen doğal veya yapay bariyerler gibi çok fazla ileri teknoloji gerektirmeyen önemli etmenler, müşteri ve bina güvenliğinin diğer bir önemli kısmını oluşturur. Bunlar, kötü niyetli kişileri caydırıcı nitelikteki basit önlemlerdir.
İLERİ TEKNOLOJİ KULLANIMI
Güvenliğin 3. katmanı, az önce bahsedilen önlemlerle birleştiğinde etkili hale gelecek olan ileri düzey teknoloji ürünü güvenlik önlemleridir. İleri teknoloji yöntemlerinden kasıt, gelişmiş gizli kamera sistemi ve ilgili yazılımlar gibi uygulamalardır. Bir iş ağına bağlı olsa da olmasa da gizli kamera sistemi hem caydırıcıdır, hem de işlenen bir suç sonrasında yetkili makamlar tarafından olay sonrası inceleme yapılmasına imkan sağlar.

Gelişmiş kameralar, grafik ve yüz tanıma özellikleri kurumun korunmasına büyük katkı sağlar. Bu teknolojiye, şifreli erişim sistemi entegre edildiği zaman, çalışanların görüntülenmesi ve giriş çıkış kontrolü gibi birçok konuda güvenliğin sağlanmasına yardımcı olur. Gizli kamera sistemi bulunmayan kurumlar bile, güvenlik ihlali meydana geldiğinde yetkili personelin cep telefonuna alarm gönderecek şekilde ayarlanmış sistemler sayesinde bu teknolojilerden faydalanabilmektedirler.
Gizli kamera sistemleri ve ilgili teknolojik uygulamaların, çalışanların müşterileri karşılama ve müşteri hizmetleri politikaları ile birleştiğinde, caydırıcılık anlamındaki etkisi yadsınamaz. Daha önceki, “Montunuzun rengi çok güzelmiş” örneğimize dönersek, potansiyel suçlumuz, karşısındaki çalışanın, üzerindeki montu ve yüzünü yakından fark ettiğinin ve daha sonra bunu hatırlayacağının ve gerektiği takdirde bunu üst makamlara söyleyeceğinin bilincindedir. Montu sonradan çıkarsa bile, kameralar mont üzerindeyken kişiyi kaydetmiş olacaklardır. Kayıtlarda yüzü tam görünmemiş olsa dahi, onu karşılayan personelin tanımlaması, tespitin yapılmasını kolaylaştıracaktır. Buradaki amaç, kişinin, suç işlemenin bu koşullarda mantıklı bir hareket olmayacağını düşünmesini sağlamaktır. Bu durumda risk, kişinin aklındaki çıkarlardan daha ağır basacaktır.

ÇALIŞAN SEÇİMİ
Güvenliğin 4. katmanı, bütçe el veriyorsa, her görev için belli personel grubu oluşturmak veya normal personelin şüpheli bir durum olması halinde gözlem ve raporlama yapmasını sağlamaktır. Müşterileri karşılama politikasının yanı sıra çalışanlar, insan, silah veya uyuşturucu kaçakçılığı gibi durumlarda şirketin gözü ve kulağı rolünde olmalıdırlar. Bu da, çalışanların iyi bir eğitim alması sonucunda gerçekleştirilebilir.

Güvenlik personelini veya güvenlik güçlerini atlatmaya çalışan kişiler gibi normal davranışlar sergilemeyen kişilere karşı dikkatli olmalıdırlar.
Emniyet birimleri ve güvenlik güçleriyle iyi ilişkilerde bulunmak da önemlidir. Yerel ve bölgesel güvenlik güçleri ile olası durumlara karşı alınacak önlemler ve devriyeler gibi konular hakkında görüşülmelidir.
Kurumlar, en az yılda 2 kez olacak şekilde, prosedür ve uygulamaların etkinliğini incelemek ve olası zayıf noktaları tespit etmek adına denetimler gerçekleştirmelidir. Güvenlik ekipmanlarının bakım ve kontrollerini düzenli şekilde gerçekleştirmek de önem arz etmektedir.

Kapsamlı ve etkili güvenlik, kurumun sınırlarında başlar ve kademe kademe devam etmesi gerekir. Teknoloji önemlidir fakat, doğru şekilde yönlendirilmiş ve eğitilmiş çalışanlar ile, doğru güvenlik politikaları olmazsa, teknoloji kullanımı tek başına etkili olmayacaktır.

Kaynak: Thomas R. McElroy http://lhimagazine.com/