DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Danışmanlık Hizmetleri

Sektördeki 15 yılı aşkın tecrübemiz ile güvenlik danışmanlığı ve çözüm hizmetleri sağlamaktayız.


Risk, Tehdit Değerlendirme ve Raporlama
Risk, Tehdit Değerlendirme ve Raporlama

Farklı ölçeklerdeki kurum ve kuruluşları kapsayan hizmetimizde tehdit ve risklerin seviyelendirilmesi yapılarak, güvenlik ihtiyaçlarının belirlenmesi sağlanır. Mevcut sistem ve prosedürler incelenerek, risk analiz ve tehdit değerlendirmeleri çıkartılır ve raporlanır.

Güvenlik Mühendisliği
Güvenlik Mühendisliği

Bir binanın veya tesisin güvenlik sisteminin doğru kurgulanabilmesi için;

  • Coğrafi konumu,
  • Bölgenin demografik ve topografik yapısı,
  • Yapısal özellikleri,
  • İç tasarımı,
  • Kurulacak güvenlik sisteminin teknolojisi,
  • Bu sistemin binanın mevcut teknolojik altyapısına nasıl entegre edilebileceği
  • Ürün veya hizmetin doğasına özgü riskler

gibi kriterler dikkkate alınmalıdır.

G-Sec Danışmanlık, Güvenlik Risk ve Tehdit Değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak, bina ve tesislerin güvenliğini sağlayacak altyapı tasarımları ve yenilikçi çözüm önerileri sunmaktadır.

Güvenlik Sistem ve Cihazları Danışmanlığı
Güvenlik Sistem ve Cihazları Danışmanlığı

Bina veya tesisin mimari proje ve çevre koşulları incelenerek, güvenlik sistem ve cihaz ihtiyaçları belirlenir ve projelendirilir. Bu projelendirme doğrultusunda, en uygun ve ekonomik ürünlerin seçilmesi adına teknik şartnamelerinin hazırlanması ve ihale süreçlerinin yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bilgi ve İstihbarat Paylaşım Hizmetleri
Bilgi ve İstihbarat Paylaşım Hizmetleri

Yayınlamakta olduğumuz güvenlik bültenleri ile gündem değerlendirmeleri yaparak güncel tehditler konusunda müşterilerimizi bilgilendirmekte ve sektöre özel güvenlik konularını inceleyerek farkındalık yaratmayı amaçlamaktayız. Güvenlik bültenleri, tanımlanan yetkili kişilerle “Müşteri Bilgilendirme Portalı” üzerinden düzenli olarak paylaşılmaktadır. Bu hizmete ilave olarak portal üzerinden anlık haber ve istihbarat paylaşımları yapılmaktadır.

Güvenlik İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetleri
Güvenlik İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetleri

Güvenliğin en önemli unsurlarından biri, doğru personelin seçimi ve yerleştirilmesidir. Bu nedenle doğru insan kaynağına ulaşmak önem taşımaktadır. Sektörü tanıyan ve uzun yıllardır bu kaynağı yöneten bir firma olarak ihtiyaç duyduğunuz nitelikli güvenlik personeline ulaşmanızda sizlere yardımcı olmaktayız. Aday personellerin tamamı tarafınıza sunulmadan önce görev alacağı pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak, Dikkat ve Detay Algılama, Kişilik Envanteri, Genel Kültür, Yabancı Dil Testi gibi çeşitli seçim bataryalarına tabi tutulmaktadır. Bu testlere ilave olarak, aday personel ile mülakatlar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, personel performans takip ve değerlendirme sistemi yapılandırması ve iyileştirilmesi konularında da danışmanlık vermekteyiz.

Bilgi Güvenliği Hizmetleri
Bilgi Güvenliği Hizmetleri

Kurumların iş yapabilmesi için elindeki en önemli değer sahip olduğu bilgilerdir. Bu bilgilerin en uygun şekilde korunması gerekir, aksi takdirde maddi kayıplar, yasal yaptırımlar, itibar kaybı, rakiplere bilgi sızması gibi birçok tehlike söz konusudur. Bu doğrultuda, uygun önlemlerin alınması ve sürdürülmesi amacıyla, deneyimli, konusunda uzman, çözüm odaklı ve profesyonel bir ekip ile bilgi güvenliğini en güncel stratejilerle ve bilginin bulunduğu ortamdan bağımsız bir şekilde, kurumunuzun iş önceliklerine uygun olarak sağlamanıza yardımcı olmaktayız. Ayrıca, altyapınızda var olan açıkların saldırganlardan önce tespit edilmesi amacıyla, sızma testleri gibi güvenlik denetimleri uygulayarak olası güvenlik ihlallerinin önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktayız.