DENETİM VE KALİTE KONTROL HİZMETLERİ

Denetim ve Kalite Kontrol Hizmetleri

Kapsamlı Güvenlik Denetimi
Kapsamlı Güvenlik Denetimi

Korunan bina veya tesise ait tüm güvenlik unsurlarının bir bütün olarak detaylı şekilde denetlenmesi ve raporlanmasını içeren hizmet türüdür.

Dar Kapsamlı Güvenlik Denetimi
Dar Kapsamlı Güvenlik Denetimi

Korunan bina veya tesise ait güvenlik unsurlarından sadece birinin veya birkaçının detaylı şekilde denetlenmesi ve raporlanmasını içeren hizmet türüdür.

Saha Denetimi ve Eğitimi
Saha Denetimi ve Eğitimi

Gece ve gündüz saatlerinde anlık ziyaretlerle güvenlik personelinin farkındalığının denetlendiği ve sahada eğitim konularının birebir kısa süreli aktarıldığı hizmet türüdür.

Güvenlik Sistem Testleri
Güvenlik Sistem Testleri

Korunan bina veya tesisin güvenlik sistemlerinin gerçeğe yakın tehdit unsurlarıyla test edilmesi ve raporlanmasını içeren hizmet türüdür. Bu hizmet türünde müşterinin isteği üzerine sistemin sadece belli unsurları da test edilebilir.

Güvenlik Risk ve Tehdit Değerlendirmesi
Güvenlik Risk ve Tehdit Değerlendirmesi

Korunan bina veya tesise yönelik kapsamlı güvenlik risk ve tehdit değerlendirmesinin yapıldığı, tüm güvenlik unsurlarının bireysel olarak analiz edildiği ve ihtiyaçların belirlenerek raporlandığı hizmet türüdür. Bu hizmet türünde, güvenlik mühendisliği bakış açısıyla, kontrol noktalarının kurulum standartları belirlenir, güvenlik kontrol merkezleri tasarlanır, güvenlik ekipmanlarının yerleşke üzerinde konumları detaylı olarak belirtilir ve doğru güvenlik ekipmanlarının tedarik edilebilmesi için teknik şartname oluşturulur.

Güvenlik Soruşturması
Güvenlik Soruşturması

Görevin kötüye kullanıldığından veya şirket itibarını zedeleyebilecek eylemlerden şüphelenildiği durumlarda, bağımsız ve profesyonel bir ekip tarafından gerçekleştirilen adli olmayan soruşturma hizmetidir.

Simülasyon

Güvenlik sistemlerinin gerçek olaylardan yola çıkarak hazırlanmış detaylı senaryolar üzerinden test edilmesi, güvenlik personelinin tepkilerinin ve hareket tarzının detaylı olarak gözlemlenmesi, test sonrası tüm güvenlik ekibiyle birlikte gözden geçirilmesi ve gözlemlerin raporlanması sürecini kapsayan hizmet türüdür.