AKADEMİ » DAVRANIŞ KONULU EĞİTİMLER

Davranış Kounulu Eğitimler

Kişisel gelişim uzmanımız tarafından güvenlik sektörünün ihtiyaçlarına uygun olarak gerçekleştirilen eğitimler ile, güvenlik personeli ve yöneticilerinin davranış biçimlerinin ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.


GÜVENLİK PERSONELİ BEDEN DİLİ VE ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ EĞİTİMİ

Güvenlik personelinin beden dilini doğru kullanması ve iletişim becerilerini geliştirmesini amaçlayan davranış konulu eğitimlerdir.


GÜVENLİK PERSONELİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ EĞİTİMLERİ

Güvenlik personelinin müşteriyi anlaması, müşteri talep ve ihtiyaçlarını öğrenmesi ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmasına yardımcı olmayı amaçlayan davranış konulu eğitimlerdir.


YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMİ

İdeal güvenlik yöneticisinde olması gereken; liderlik,ekip yönetimi, motivasyon, yetki devri, zaman yönetimi ve benzeri yetkinliklerin kazandırılmasını amaçlayan eğitimdir.