Güvenlik Görevlisinin Yakın Dostu-Kameralar

Güvenlik kameralarının sıklıkla kullanılmaya başlamasıyla ortaya şöyle bir soru çıktı; “Kapalı devre güvenlik kameraları, sahada fiziksel olarak bulunan bir güvenlik görevlisinden daha etkili bir koruma sağlar mı?”
Bu iki yöntem nadiren bir arada kullanıldığı için bu sorunun cevabı; “Ya o ya da diğeri” şeklinde düşünülüyordu. Fakat, son zamanlarda, çoğu şirket en iyi yöntemin ikisinin birlikte uygulanması olduğunu düşünmektedir. Dolayısı ile, güvenlik görevlisi ve güvenlik kameralarıyla, diğer teknolojilerin bir arada kullanılmasının en doğrusu olduğu fikri kabul görmeye başladı.
CCTV (Kapalı Devre Televizyon), yani güvenlik kameraları sistemi, güvenlik görevlilerini azaltarak, giderlerinde tasarruf etmek isteyen şirketlerin bir numaralı tercihi haline gelmişti. Fakat, ne CCTV kameralarının, ne de güvenlik görevlilerinin tek başına kullanılmasının, istenilen verimliliği sağlamadığı görülmüş ve iki uygulamanın bir arada kullanılmasının daha etkili olduğu fark edilerek, CCTV kameraları güvenlik görevlilerinin işini kolaylaştıran ek yöntem olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu sayede daha verimli sonuçlar elde edilmiştir.
Çoğu şirket, geleneksel olarak bilinen, “güvenlik görevlisi ile kamera kontrolü” modelini kullanmaktadır. Güvenlik görevlisi, filmlerden de bildiğimiz üzere, tek başına çalışır ve belli aralıklarla kamera ekranlarını kontrol eder. Bu senaryoda, suçlu, güvenlik görevlisinin dikkatini dağıtır veya ne zaman molaya çıktığını takip ederek en uygun zamanda harekete geçer.
Ancak, hala, bu geleneksel yöntemdeki güvenlik zaafiyetlerine rağmen, caydırıcı olabilmek adına, çalışanların,ziyaretçilerin,müşterilerin,vb. giriş yaptığı,teslimatların alındığı nokta/larda sadece güvenlik görevlisi kullanılması da söz konusu olmaktadır.

İKİLİ ÇALIŞMA YÖNTEMİ
Yöntemin en etkili şekilde uygulanabilmesi için, hem CCTV ekranlarının başında hem de sahada gezerek gözlem yapan güvenlik görevlilerinin olması gerekir.
Sahada gezen personel yalnız olmadığını ve kendisini izleyen başka bir çalışma arkadaşının olduğunu bildiği için daha rahat hisseder ve konsantrasyonunu yaptığı işe daha fazla verebilir.

Ayrıca, çevre güvenliği de, hem detaylı olarak yakından hem de genel çerçeveyi görebilmek adına kameralardan kontrol edilmek suretiyle verimli şekilde gerçekleştirilebilir.

SORUMLULUKLARIN AZALMASI
Kamera Kontrol odasındaki ve sahada gezen personelleri eşleştirmek aynı zamanda çalışanların birbirleri ve işverenleriyle aralarındaki sorumluluğun da azalmasına fayda sağlar.
Yurt dışında yoğun ilgi gören ve takip edilen Security Journal isimli dergide çıkan bir makaleye göre; İşveren, çalışanları üzerindeki sorumluluğu oldukça fazla olduğu için, güvenlik görevlilerine, çoğunlukla, riskli durumlardan uzak durmaları talimatını verir ve o şekilde eğitir.
Amerika’daki bazı eyaletlerde, güvenlik görevlileri, müdahale ettikleri saldırıların davasına çıkma ve tutuklu/tutuksuz yargılanma durumlarından muaf değiller. Yani, görevleri esnasında müdahil oldukları herhangi bir olaydan sorumlu tutulmaları halinde, işlerini kaybetme ve/ya güvenlik görevlisi lisanslarını kaybetme ihtimalleri vardır.
Kamera başındaki operatör ile sahadaki personelin birlikte çalışması, birbirlerine destek vererek riskli durumlardan kaçınabilme şanslarını da arttırır. İzinsiz/yetkisiz bir giriş olduğunda, kamera başındaki operatör tarafından tespit edilerek, yerinin saptanması ve bu sayede, sahadaki personele daha kolay ve hızlı bir şekilde aktarılması sağlanacaktır. Dolayısı ile riskli bir durum ortaya çıkmadan müdahale edilmesi mümkün olabilecektir.

KONTROL MEKANİZMASI
Şirketler, ayrıca, CCTV kameralarını çalışanlarını kontrol etmek için de kullanabilirler. Çalışanların işe zamanında ve üniformalarıyla geldiklerini ve/ya işlerini doğru yapıp yapmadıklarını görebilirler. Aynı zamanda, izleniyor olabileceklerinin farkında olan çalışanların, işten kaçmadan, görev tanımlarında bulunan sorumlulukları tam olarak yerine getirdiklerini de gözlemleyebilirsiniz.