Güvenlik Hizmetlerinde Liderlik Prensipleri

Bu sayımızda, özellikle güvenlik sektöründe görev almakta olan yöneticilerimiz için önemli gördüğümüz liderlik özelliklerine değinmek istedik.

1. Değişimlerden Korkmayın
Operasyonel planlamanın en önemli ve çoğunlukla göz ardı edilen noktası, uygulamaların gerektiği taktirde yenilenmesi ve geliştirilmesidir. En iyi olduğunu düşündüğünüz uygulamayı hayata geçirmeli fakat ona körü körüne bağlanmamalı, değişen durum ve koşullar karşısında alternatif ve güncel planlar yaratmaktan çekinmemelisiniz. İyi liderlerin esnek fikirleri olmalı ve değişen koşullar karşısında güncel kalmalıdırlar.

2. Basitleştirin
Gerçeklerin, her zaman beklentilerinizle aynı olmayacağı ve uygulamalarınızın değişikliğe uğramak zorunda kalabileceği fikrini benimsediğiniz taktirde, planlarınızı en basit seviyede tutmanız gerektiğini de anlayacaksınızdır. Eğer bir plan çok sıkı prosedürlere sahip ve karmaşık ise, değişen koşullara uyum sağlayacak ve etkili olacak şekilde değiştirilmesi veya geliştirilmesi çok zor olacaktır. Oldukça sıkı prosedürler gerektiren uygulamaları gerçekleştirmekle yükümlü olan güvenlik ekibiniz, uygulamalar üzerinde değişiklik yaptığınız zaman adapte olmakta zorlanacak ve işleyişin aksamasına sebep olabileceklerdir. Başarılı bir strateji istiyorsanız, bunu basit tutmalısınız.

3. Operasyon Öncesi Gerekli Bilgilendirmeyi Yapın
Çoğu güvenlik ekip lideri operasyon öncesinde astlarını bilgilendirme konusunda sıkıntı yaşamaktadır. Neyin nasıl yapılmasını gerektiğini bilir fakat bunu astlarına aktarmada zorlanabilirler. Kısa ve öz bilgilendirme şu noktaları içermelidir;
 Müşterilerin bizden istediği uygulamalar
 Ne yapmamız gerektiği ve bunu niçin yapmamız gerektiği
 Görevi icra ederken kullanacağımız yöntem ve metodlar
 Görev tanımı ve sınırları
 İletişim yolları
Bu noktalardan en önemlisi “Niçin?”dir. Sadece görevi yerine getirmenin ötesinde, bu görevin niçin yapıldığı ve her bir bireyin görevi gerçekleştirme konusunda ne kadar önemli bir role sahip olduğunun bilincine varması çok önemlidir. Ekibinizi test edebilmek için onların da size yukarıdaki konuları içeren bir bilgilendirme konuşması yapmalarını talep edebilirsiniz. Bu size, astlarınızın bireysel görevlerini benimseyip, başlarında onları gözlemleyen biri olmadan bile görevlerini yerine getirebileceklerini gösterir.

4. Astlarınız İçin Çalışın
Çoğu kişi, liderliğin de insan ilişkilerinden biri olduğu konusunu gözden kaçırmaktadır. Astlar liderleri için çalışmaktadır fakat aynı şekilde ekibin lideri de astları için çalışır. Çoğu durumda lider astlarına, astlarının kendisine duyduğundan daha çok ihtiyaç duyar. Lider olmak diğer işlerden biraz daha farklıdır, çünkü yaptığınız işin niteliği astlarının nasıl çalıştığına bağlıdır. Çok iyi bir güvenlik şefi olabilirsiniz fakat liderlik yeteneğiniz sizin nasıl çalıştığınızla değil, astlarınızın nasıl çalıştığıyla değerlendirilir. İşlerini severek ve dolayısıyla iyi yapmalarını istiyorsanız, astlarınıza kibar ve düşünceli davranın. İhtiyaçlarına kulak verin ve onları dinleyin.

5. Zayıf Personele Nasıl Yaklaşılacağını Bilin
Her zaman en iyi ve başarılı personelle çalışma şansınız olmayacaktır. Yapmanız gereken, performans düşüklüğü gösteren personeli bir kenara çekip, yaptığı işin ne kadar önemli olduğunu, ona ne kadar ihtiyacınız olduğunu ve onda bulunduğunu bildiğiniz gurur duyacağı özelliklerini söylemenizdir. Çok fazla potansiyel sahibi olmadığını düşünseniz bile, bu şekilde bir konuşma ona cesaret verecek ve özgüvenini arttırarak daha efektif ve istekli çalışmasına yardımcı olacaktır. Motivasyon konuşması her zaman işe yaramayabilir. Bu durumda daha sıkı uygulamalarda bulunmak gerekebilir ama bunları daha sonra, yani pozitif yaklaşım işe yaramazsa, kullanmak doğru olacaktır.

Genellikle yapılan hatalardan biri de, zayıf çalışanların, pek fazla kullanılmayan arka girişler gibi daha önemsiz ve basit yerlerde görevlendirilmesidir. Daha az riskli bir görev vermek mantıklı bir hareket olabilir ama onları çok ortalıkta olamayacakları yerlerde görevlendirerek, görüş alanınızın dışında bırakmış olursunuz ve bu durum faydadan çok zarar da verebilir. Eğer zayıf bir personeliniz varsa, onu sürekli gözlem altında tutabileceğiniz yerlerde görevlendirmelisiniz.

6. Kendinizi Kontrol Edin
Kendinizi kontrol edemiyorsanız, başkalarını kontrol etmeniz oldukça zordur. Aynı durum astlarınız tarafından düşünüldüğünde de, kendini kontrol edemeyen birini örnek almak istemeyeceklerdir. Oto-kontrol sağlamadaki en büyük problem, bunun farkında olmamak veya çok çabuk kontrolünü kaybeden bir kişiliğe sahip olmaktır. Oto-kontrol sağlamanın en önemli yolu ise kendinizi tanımak ve empati yapmaktır.Kendinize dışarıdan bakmaya çalışın. Başkalarına nasıl göründüğünüzü, nasıl davrandığınızı, insanlara hitap ederken kullandığınız ses tonunuzu ve size aynı tonda hitap edildiğinde ne hissedeceğinizi düşünün. Hangi hızda ve yüzünüzde hangi ifadeyle konuştuğunuzu düşünün. Kendinizi kontrol edebilmenin anahtarı, dışarıdan nasıl göründüğünüzü bilmektir.

7. Sakin Olun ve Yavaşlayın
Kendinizi kontrol edebildikten sonra yapmanız gereken, sakin olmak ve yavaşlamaktır. Stresli zamanlarda bunu başarabilmek çok önemlidir. Sakinliği korumanın 2 önemli fonksiyonu vardır; İlki daha iyi kararlar almanızı sağlar, ikincisi ise kendinizi ve düşüncelerinizi daha iyi ifade edebilmenize yardımcı olur. İyi bir örnek teşkil etmek ve rol model olarak görülmek istiyorsanız, panikleme ve kontrolü elde tutma arasındaki ince çizgiye dikkat etmeli ve sakinliğinizi koruyarak etkili ve doğru kararlar almalı, davranışlarınızı o doğrultuda yönlendirmelisiniz. Sakin ve kontrollü kalmak, bir lider için en önemli özelliklerden biridir.

8. Kendinizi tanıyın
Liderlik, insan ilişkileriyle ilgilidir ve insanları anlamak, kendinizi anlamakla başlar. Liderliğin prensiplerini anlamaktan önce, kendinizin nasıl bir lider olduğunuzu çözmeniz gerekir. Nasıl bir insan olduğunuzu bilin ve aynı doğrultuda davranmaya devam edin. Kimileri doğuştan bir liderdir ve hayatın her alanında, aile, arkadaş ve iş ilişkilerinde hep lider rolünü üstlenir. Kimileri de gerekli olduğu zamanlarda liderlik yapar. Kimileri daha gelenekselcidir, kimileri daha güncel düşünür ve yenilikçi davranır. Kimi liderliği isteyerek, şevkle yapar, kimileri ise bunu sadece gerektiği için yapar. Yöntem, tavır, nasıl olursa olsun, kendi kişiliğinizi bilmeli, kendinizi tanımalı ve liderlik tarzınızı o doğrultuda devam ettirmelisiniz.